В НАШИТЕ ВИДЕА ДО ТУК СМЕ ЗАСНЕЛИ :

Минавания на червено

НЕПРАВИЛНИ ОБРАТНИ ЗАВОИ

ПРЕСИЧАНИЯ НА ПЕШЕХОДЦИ

ОТНЕМАНИЯ НА ПРЕДИМСТВО

ИЗПРЕВАРВАНИЯ НА КОЛОНА С КОЛИ

МИНАВАНИЯ ОТ НЕПРАВИЛНА ЛЕНТА

НЕПРАВИЛНИ ПАРКИРАНИЯ

ИЗПУСНАТИ МАГАРЕТА

41

16

10

28

36

18

12

36